-A +A
06.04.2016
Maszerowali dla życia

W liturgiczną Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która w tym roku ze względu na święta wielkanocne została przeniesiona na poniedziałek bezpośrednio po niedzieli Miłosierdzia Bożego, parafie obu dekanatów ostrowskich przyłączyły się do, ogólnopolskiej i powszechnej w Kościele, akcji poparcia ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Wielu ludzi wierzących i dobrej woli przyszło, by zamanifestować swoje „tak” dla życia, na wzór Maryjnego fiat, obwieszczającego światu i ku niezadowoleniu wielu liberalnych środowisk, że życie to wartość niezbywalna, niepodważalna i święta. Winno być uszanowane w każdym stadium swego rozwoju, w każdym momencie jego istnienia, niezależnie czy nam się to podoba czy nie, czy w naszych oczach to życie ma jeszcze sens czy nie, czy jest ono okazałe i rokuje ekonomiczny postęp czy też będzie zdane na łaskę i niełaskę silniejszego. Jego źródłem jest sam Bóg, więc każdy eksperyment lub próba uśmiercenia go, jest tak naprawdę chęcią dokonania zabójstwa Boga. Wielu już próbowało dokonać swoistego zamachu na swego Stwórcę, zawsze bezskutecznie, bo życie jest święte, a istotą Boga jest Jego istnienie. Stąd jeśli nawet podniesiemy rękę na życie, to wiedzmy, że należy ono do Boga, i to Bóg będzie się o nie dopominał, jak wobec Kaina o swego sługę Abla czy wobec Abrahama, by nie podnosił ręki na swego syna Izaaka, czy też o niewinnych młodzianków. Życie poczęte i nienarodzone, przerwane aborcją czy eutanazją, naznaczone ideologicznymi eksperymentami i dyktaturą mocarnego, woła zza światów głosem samego Boga, dawcy życia: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się…” (por. Pwt 30, 15-16).

Punktem zgromadzenia stała się parafialna świątynia Chrystusa Dobrego Pasterza, gdzie wstawiła się spora grupa duchownych z lokalnych kościołów i z sąsiedztwa, miejscowe siostry zakonne, Odnowa w Duchu Świętym, Domowy Kościół, sympatycy Radia Maryja, Rycerze Kolumba, całe rodziny z dziećmi na rękach czy w wózkach, młodzież i dzieci, ministranci i kandydaci do sakramentu bierzmowania, lokalne władze miasta i samorządowcy, przedstawiciele środowisk szkolnych i różnych organizacji Ostrowii. Połączyła nas wspólnie sprawowana ofiara mszy świętej w intencji nienarodzonych, głęboka wiara w każde człowiecze życie, modlitwa za tych, którym nie pozwolono przyjść na świat lub którym ten świat zabrano i za ich oprawców, za matki spodziewające się dzieci i za te, w sercach, których pojawia się choćby cień podniesienia ręki na życie. To święto życia i pamięci o nim przeniosło się na główną arterię miasta, gdzie spora kolumna, prowadzona asystą krzyża, obrazami św. Jana Pawła II i św. Joanny Beretti Molli, zaopatrzona w liczne transparenty haseł poparcia, modlitewnego śpiewu i recytacji różańcowej, przemaszerowała do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie w nabożeństwie podjęcia duchowej adopcji, wielu zdeklarowało się, że z jeszcze większą gorliwością, ochotą i troską, będzie modlić się za tych, których imiona zna tylko Bóg, a których świat się wyrzekł, uznając ich za niegodnych i niewygodnych.

Całość marszu życia i modlitewnego nastroju domknął wspólny Apel Jasnogórski. Wyśpiewane Maryi pamiętam, jestem i czuwam, stało się oznaką naszej gotowości bronienia życia, podziękowania Matce Najświętszej za dar Jej Syna Jezusa Chrystusa i za każde nasze życie dane nam przez rodziców. Zaś błogosławieństwo końcowe gospodarza miejsca, ks. dziekana i proboszcza Jana Okuły, i słowo podziękowania za udział wszystkim przybyłym i zaangażowanym w organizację tej manifestacji wiary, umocniło nas na każdy dzień stawania w prawdzie wobec potęgi życia i zarazem jego kruchości wobec zamachujących się na nie.

                                               Ks. Jan

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00