-A +A
06.09.2018
Miasto Ostrów Mazowiecka i PCK zrealizują projekt dla seniorów

Miasto Ostrów Mazowiecka wspólnie z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowi Mazowieckiej będzie realizowało projekt „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” o wartości 1 986 600,00zł.

Partnerzy wspólnie złożyli wniosek o dofinansowanie w konkursie RPO WM 2014-2020 i pozyskano na ten cel 1 8469 00,00zł ze środków Unii Europejskiej.

Wkład własny wynosi 7% tj. 139 700,00 zł.

Wsparciem objęte zostaną starsze osoby niesamodzielne z terenu miasta. W ramach projektu wprowadzony zostanie m.in. innowacyjny system teleopieki.

Przedstawiciele obu partnerów na czele z Burmistrzem Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzym Bauerem oraz Prezesem Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowi Mazowieckiej Grzegorzem Feligą podpisali 6 września 2018 r. umowę o wspólną realizację projektu. 


Agnieszka Gwardiak, kierownik MOPS