-A +A
18.12.2018
Miasto otrzymało ponad 2 mln dofinansowania na budowę 3 ulic

Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało dofinasowanie w kwocie 2.120.678,00 złotych na realizację projektu „Rozbudowa ulicy Modrej, odcinka ulicy Bielskiej oraz ulicy Cyprysowej w Ostrowi Mazowieckiej”. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Ulice, o których mowa zlokalizowane są w południowo-wschodniej części miasta. Obecnie są to drogi gruntowe o długości 853 m, które już w przyszłym roku zyskają nową nawierzchnię. Dodatkowo na ul. Bielskiej wybudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz skrzyżowania z takimi ulicami jak Śnieżna, Lazurowa (2 skrzyżowania), Jodłowa, Poziomkowa, Cisowa. W ramach zadania wykonane zostaną zjazdy, kanalizacja deszczowa oraz dodatkowe elementy poprawiające organizację ruchu.

Jest to kolejna inwestycja, po Bielskiej, Bursztynowej i Szpitalnej, na którą Miasto otrzymało dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydział Rozwoju Gospodarczego

fot. www.google.com/maps

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00