-A +A
27.08.2018
Miasto pozyskało ponad 1,8 mln zł dofinansowania na rozwój systemu usług opiekuńczych

Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało ponad 1,8 mln zł dofinansowania do realizacji projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Oddziałem ostrowskim Polskiego Czerwonego Krzyża. Środki przeznaczone będą na usługi opiekuńcze, poradnictwo psychologiczne i rehabilitację niesamodzielnych mieszkańców. Planowane jest również wprowadzenie systemu teleopieki, która ułatwi monitorowanie ich stanu zdrowia. Wartość projektu: 1 986 600zł, dofinansowanie: 1 846 900,00zł, wkład własny (tylko 7%): 139 700,00zł. Realizacja rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, prawdopodobnie od listopada 2018r.