-A +A
15.10.2019
Miejski Dzień Edukacji Narodowej
Miejska uroczystość Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w Jatkach w dniu 14 października. W obchodach uczestniczył dyrektor delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, radni Rady Miasta, kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i nauczyciele ostrowskich jednostek oświatowych, dyrektorzy przedszkoli niepublicznych, miejskich jednostek organizacyjnych, prezesi spółek miejskich, przedstawiciele związków zawodowych oraz mediów.
Zaproszonych gości w klimat święta wprowadzili młodzi artyści Ostrowskiego Studia Piosenki pod kierownictwem Remigiusza Danelczyka oraz Kameralnego Zespołu Instrumentalnego pod kierownictwem Janusza Spaulenoka. Gospodarz spotkania Burmistrz Miasta Jerzy Bauer podziękował nauczycielom za ich pracę i podkreślił, jak ważną misję pełnią w społeczeństwie, codziennie z oddaniem wykonując swoje obowiązki. Na ręce dyrektorów złożył podziękowania dla wszystkich pracowników szkół i przedszkoli oraz życzył sukcesów w realizacji zawodowych planów, a także  pomyślności w życiu osobistym. W imieniu nagrodzonych dyrektor Piotr Siwek podziękował za wyróżnienie, którego wyrazem są otrzymane nagrody. Dyrektor Ewa Subda podkreśliła jak ważna jest dobra współpraca między organem prowadzącym a dyrektorami szkół, podziękowała za inspiracje i umożliwienie realizacji różnorodnych projektów podejmowanych przez szkoły.
Życzenia nauczycielom złożyli również dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty Michał Giers i przewodniczący Rady Miasta Robert Krajewski.
Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali: 
    1. Ewa Maria Subda – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
    2. Beata Brzostek - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1
    3. Danuta Brzostek – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1
    4. Małgorzata Ryszewska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1
    5. Ks. Jan Paweł Wróbel – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1
    6. Michał Chojnowski – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2
    7. Adam Napiórkowski – nauczyciel szkoły Podstawowej nr 2
    8. Małgorzata Sadłowska – nauczyciel szkoły Podstawowej nr 2
    9. Alina Gałązka – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3
    10. Małgorzata Skwarek – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3
    11. Małgorzata Suwalska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3
    12. Elżbieta Żubrowska – nauczyciel szkoły Podstawowej nr 3
    13. Piotr Siwek – Dyrektor szkoły Podstawowej nr 4
    14. Agnieszka Kopińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4
    15. Małgorzata Zalewska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1
    16. Beata Siennicka – nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 2
    17. Małgorzata Stefańczuk – nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 2
    18. Teresa Alina Szostak – nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 3
    19. Barbara Równa – nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 3
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w miejskich szkołach i przedszkolach dyrektorzy wręczyli nagrody 56 nauczycielom oraz 24 pracownikom administracji i obsługi.

Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej


Najbliższe wydarzenia

14
Sierpnia
godz. 09:00
18
Sierpnia
godz. 13:00
22
Sierpnia
godz. 08:30
24
Sierpnia
godz. 09:00
01
Września
od 01.09 do 30.11
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00