-A +A
30.06.2017
Miejskie inwestycje przyjęte do planu na 2017 rok

Podczas XXXVI sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 czerwca, radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji inwestycji miejskich przyjętych do planu na rok 2017. Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Daniel Choinka przedstawił za pomocą prezentacji inwestycje miejskie będące w realizacji oraz te, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Miasto wspólnie z powiatem ostrowskim wybudowało parking przy ul. Rubinkowskiego obok bursy szkolnej, na którym znajdują się 43 miejsca parkingowe. Koszt tej inwestycji  wyniósł 174 051,94 zł. Od początku roku wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na ulicach Saperskiej i Artyleryjskiej, których koszt wyniósł 403 427,38 tys. zł. W tym roku zakończona zostanie budowa Lodowiska oraz nadbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wołodyjowskiego 23, 23A, 23B, dzięki czemu przybędzie 12 nowych mieszkań socjalnych. Do końca sierpnia oddany zostanie parking przy Wiśniowej za ok. 249 220,61 zł. W inwestycji  dwuletniej 2017-2018 znalazła się ul. Podstoczysko, na której zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej za kwotę 295 298,44 zł.

Rozpoczęła się przebudowa i remont zabytkowego budynku usługowego „Jatek” ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze wystawienniczo- wernisażowym. Przetarg na wykonanie remontu wygrała firma z Białegostoku, a prace zostaną zakończone w lutym 2018 roku. Koszt tej inwestycji wynosi 3 173 400,00 zł.

Rozstrzygnięto również przetarg na remont starej elektrowni. Przetarg na tę usługę wygrała firma z Kadzidła. Inwestycja zostanie zakończona do 30 kwietnia 2018 roku, a jej koszt wynosi 2 706 000,00 zł. 

 

To tylko niektóre z przedstawionych inwestycji przyjętych do planu na 2017 rok. Szczegółowe informacje nt. wszystkich inwestycji znajdują się w poniższym załączniku oraz na prezentacji poświęconej realizacji inwestycji w mieście.