-A +A
16.10.2017
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie – dyrektor delegatury w Ostrołęce Michał Giers wraz z wizytatorem, radni Rady Miasta, dyrektorzy i nauczyciele ostrowskich placówek oświatowych, dyrektorzy przedszkoli niepublicznych, miejskich jednostek organizacyjnych, prezesi spółek miejskich, przedstawiciele związków zawodowych oraz mediów. Zaproszonych gości w klimat święta wprowadzili artyści Ostrowskiego Studia Piosenki pod kierownictwem Remigiusza Danelczyka.

Gospodarz spotkania - Burmistrz Miasta Jerzy Bauer podziękował nauczycielom za ich pracę, złożył życzenia radości i satysfakcji oraz sukcesów w realizacji zawodowych planów, pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Nawiązał do reformy oświaty, która w miejskich szkołach przebiegła bez większych problemów. Poinformował też o poszerzającej się bazie kulturalnej – pracach w zabytkowym budynku Jatek, remoncie starej elektrowni oraz ofercie Muzeum Dom Rodziny Pileckich.

Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali: wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 - Ewa Subda oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 - Grażyna Duda, Grażyna Karpińska, Anna Kożuchowska, Lilianna Kuczyńska, Marzena Świedzińska, Elżbieta Tarasiuk, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 - Iwona Stachowiak, Marta Pielaszek, Michał Chojnowski, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 - Elżbieta Żubrowska oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 - Dariusz Dąbrowski, Danuta Malec, Alicja Rolek, Daniel Radosław Święcicki, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 - Bożena Milewska i Elżbieta Pierwsza, nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 2 - Małgorzata Stefańczuk oraz nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 3 - Anna Gogulewicz. Ponadto, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w miejskich szkołach i przedszkolach dyrektorzy wręczyli nagrody 52 nauczycielom oraz 21 pracownikom administracji i obsługi.

Tekst: Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej

Redakcja: Anna Kacpura