-A +A
28.02.2019
Minister środowiska rozmawiał z mieszkańcami Ostrowi

Minister środowiska Henryk Kowalczyk spotkał się mieszkańcami Ostrowi Mazowieckiej. Głównym tematem spotkania, które odbyło się 27 lutego w starej elektrowni był program rządowy „Czyste Powietrze”.  W ramach tego programu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Program koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji. Program daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego.

Minister przekazał też informacje na temat nowych form pomocy, jakie rząd kieruje do mieszkańców Polski, a wśród nich 500+ dla wszystkich dzieci, dodatkowe wynagrodzenie dla emerytów i rencistów, obniżenie kosztów pracy dla osób młodych.

Informacje na temat programu "Czyste Powietrze" można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w oddziałach terenowych – dla naszego miasta – w Ostrołęce, a także na stronie internetowej https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

W spotkaniu udział wzięli: minister środowiska Henryk Kowalczyk, szef gabinetu politycznego dyrektor Przemysław Bednarski, starosta ostrowski Zbigniew Chrupek oraz burmistrz Jerzy Bauer. Obecnych na spotkaniu było ponad dwieście osób. Wśród przybyłych byli radni miejscy i powiatowi, kierownictwo Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, prezesi miejskich spółek, szefowie instytucji z terenu miasta, mieszkańcy oraz media. Wszyscy mieli możliwość zadawania pytań zarówno ministrowi, jak też staroście i burmistrzowi.

Oto niektóre z pytań zadanych przez obecnych na sali. O sprawę lokalizacji stacji paliw obok kościoła, budowę małej obwodnicy oraz nasycalnię pytał radny Stanisław Dylewski. Minister wyjaśnił, że do rozwiązania sprawy byłej nasycalni podkładów kolejowych w Ostrowi Mazowieckiej został powołany specjalny zespół składający się z przedstawicieli trzech ministerstw. Sprawa jest w trakcie realizacji, a PKP ma czas do końca 2020 roku, aby uporządkować teren. Dopiero po tym czasie, gdyby PKP z zobowiązań się nie wywiązało sprawę może przejąć ministerstwo środowiska. Jak informował minister sprawa budowy małej obwodnicy Ostrowi nie leży w jego kompetencjach. Budowa tej drogi należy do kompetencji marszałka województwa mazowieckiego i tam należy kierować pytania. Kwestia budowy stacji paliw w centrum miasta została wyjaśniona nie tylko przez ministra, ale także starostę i burmistrza. Wszyscy zapewnili mieszkańców, że działać mogą w granicach obowiązującego prawa. Burmistrz i starosta znają problem i podjęli w tej sprawie już szereg działań, aby do budowy stacji w tym miejscu nie doszło, ale jak podkreślali, muszą opierać się na przepisach prawa. Jeśli prawo dopuszcza prowadzenie działalności o tym charakterze w wymienionym miejscu, to ani burmistrz, ani starosta nie mają podstaw, aby to uniemożliwić.

Wielu mieszkańców pytało procedury składania wniosków z programu „Czyste Powietrze” oraz o przeznaczenie tych środków. Minister wyjaśnił, że program nie opiera się wyłącznie o wymianę pieca węglowego, jest też możliwość sięgnięcia po środki np. na wymianę okien czy na docieplenie budynku. Nie jest możliwa z tego programu wymiana starego pieca gazowego czy olejowego, gdyż jest to już „czyste” źródło ciepła. Jak podkreślał minister pracownicy Urzędów gmin i miast będą pomagać wypełniać wnioski osobom zainteresowanym sięgnięciem po środki z tego programu.

Minister odniósł się też do pytań na temat nowych form pomocy państwa dla rodzin w Polsce, w tym do emerytur dla matek niepracujących, które wychowały czworo i więcej dzieci, a także do kwestii dodatkowych środków dla rodzin z programu 500+.

Jeden z mieszkańców pytał o wycinkę dużej ilości lasów w okolicach Ostrowi. Na pytanie odpowiedział zarówno minister, jak i obecny na sali nadleśniczy Piotr Uścian-Szaciłowski. Obydwaj zapewnili mieszkańców, że gospodarka leśna i w okolicach Ostrowi i w całej Polsce jest prowadzona w sposób zrównoważony. Wycinka lasów jest częścią tej gospodarki, ale jej częścią są też nowe nasadzenia.

Radny Paweł Pecura pytał o środki unijne na ochronę środowiska w zmieniającej się perspektywie naboru wniosków. Minister wyjaśnił, że na razie wytycznych nie ma, możemy spodziewać się ich najwcześniej jesienią tego roku.


Konferencja prasowa

Przed spotkaniem z mieszkańcami minister Henryk Kowalczyk wraz ze starostą Zbigniewem Chrupkiem i burmistrzem Jerzym Bauerem spotkał się z mediami na konferencji prasowej.

Minister przekazał informacje o działaniach rządu w zakresie polityki prorodzinnej, a także formach pomocy dla emerytów i osób młodych.

Dziękując za wizytę w Ostrowi, burmistrz Jerzy Bauer podkreślał, że minister Henryk Kowalczyk odwiedza miasto dość często, spotyka się z mieszkańcami zarówno miasta, jak i powiatu, również z racji pełnienia funkcji posła z naszego okręgu. To w dużym stopniu ułatwia komunikację z ministrem w ważnych dla miasta sprawach. Jako przykład burmistrz podał zaangażowanie ministra w rozwiązanie problemu z terenami po byłej nasycalni podkładów kolejowych oraz powstałych zanieczyszczeń tego obszaru. Burmistrz dziękował ministrowi za uruchomienie zespołu międzyresortowego, który zajmuje się wspomnianą kwestią.

Podczas konferencji starosta Zbigniew Chrupek poinformował, że Zarząd Powiatu powierzył z dniem 1 marca pełnienie obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Arturowi Wnukowi. Będzie on pełnił obowiązki dyrektora do dnia powierzenia stanowiska dyrektorowi wyłonionemu w drodze konkursu. Starosta wspomniał też o kontynuacji projektu elektromobilności na terenie powiatu.

Anna Kacpura