-A +A
09.07.2020
Możliwość uzyskania dofinansowania ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej informuje osoby niepełnosprawne o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Aktywny Samorząd realizowanego w Powiecie Ostrowskim.
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie:

1. do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (moduł II programu) - osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności – termin składania wniosków do 10 października,

2. do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu ruchu oraz narządu słuchu,

3. do uzyskania prawa jazdy - osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu ruchu oraz schorzeń narządu słuchu

4. do  zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń obu kończyn górnych lub wzroku oraz osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności w powodu schorzeń narządu wzroku, a także osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu

5. do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – osoby, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu do zakupu sprzętu elektronicznego,

6. do utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego – osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu do zakupu sprzętu elektronicznego,

7. do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, mające dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

8. do utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności,

9. do zakupu i naprawy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

10. do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu ruchu powodujących problemy w samodzielnym przemieszczaniu się

11. do opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki) - osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności zatrudnione lub zarejestrowane w urzędzie pracy

Termin składania wniosków w ramach pkt. 2 -11 do  31 sierpnia 2020

Wnioski należy składać elektronicznie przez system SOW dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR w Ostrowi Mazowieckiej (wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.pcprostrowmaz.pl program Aktywny Samorząd)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Widnichowskiej 20, pod numerem telefonu 29 645 53 98 w. 22 oraz na stronie internetowej www.pcprostrowmaz.pl lub www.pfron.org.pl

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_pcpr.pdf309.06 KB