-A +A
28.05.2020
MOPS pozyskał dotację na usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej pozyskał 60 226,25 zł w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” z Funduszu Solidarnościowego.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie części wydatków miasta na świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami równoważnymi.


Źródło: MOPS Ostrów Mazowiecka