-A +A
08.11.2018
MOPS zaprasza do udziału w projekcie na rozwój systemu usług opiekuńczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do zgłaszania osób do udziału w projekcie „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Nabór trwa od 1 do 30 listopada 2018r.
Projekt  skierowany jest do osób niesamodzielnych i starszych w wieku poprodukcyjnym oraz osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), które zamieszkują w mieście Ostrów Mazowiecka, w tym:

 • osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • osób  z niepełnosprawnością,
 • osób niesamodzielnych,
 • osób starszych w wieku poprodukcyjnym,
 • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

   
W ramach projektu realizowane będą:

 • usługi asystenckie,
 • usługi opiekuńcze
 • teleopieka,
 • poradnictwo psychologiczne i rehabilitacja,
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego,
 • wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych poprzez szkolenia edukacyjne, zajęcia w ramach grup wsparcia oraz poradnictwo psychologiczne.

Koordynator projektu: Barbara Szrejber. Biuro projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, tel. 29 745 32 41.
Partner projektu: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża,  ul. Widnichowska 21/1, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie powinny zgłosić się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej osobiście lub telefonicznie. Okres rekrutacji: 01.11.2018r.-30.11.2018r.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2018r.-31.10.2020r.

Załącznik: