-A +A
08.08.2019
MZDW potwierdza potrzebę budowy małej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej

Zgodnie z zapowiedziami w dniu 7 sierpnia w Warszawie, w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) miało miejsce spotkanie ws. budowy tzw. małej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Z jego przebiegu jednoznacznie wynika zgoda co do potrzeby realizacji tej inwestycji.

Podczas dyskusji ustalono, że do końca września samorządy lokalne zaproponują możliwe warianty przebiegu małej obwodnicy. W tym samym czasie również Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego dokona analizy lokalnych warunków i możliwych rozwiązań komunikacyjnych. Warunkiem podjęcia prac projektowych w tym zakresie jest rozpoczęcie budowy węzła Podborze łączącego S8 i S61 (Via Baltica). Przypominamy, że obwodnica ta będzie ciągiem drogi wojewódzkiej nr 627 biegnącym od strony Małkini do wspomnianego węzła Podborze.

Ze strony Miasta Ostrów Mazowiecka w spotkaniu wzięli udział burmistrz Jerzy Bauer wraz z zastępcą Danielem Choinką. Przedstawicielami Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich byli: dyrektor wydziału inwestycji Tomasz Dąbrowski, kierownicy rejonów MZDW z Czerwina i Węgrowa oraz grono współpracowników. W rozmowach uczestniczyli również radny wojewódzki Mirosław Augustyniak oraz dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Elżbieta Kozubek. Powiat ostrowski reprezentowali starosta Zbigniew Chrupek, wicestarosta Józef Rostkowski oraz skarbik Małgorzata Konrad.  Reprezentowana była również gmina Ostrów Mazowiecka. 

Dotychczas proponowane rozwiązania węzła Podborze omawiane na spotkaniu 7 sierpnia.

Proponowany przebieg połączenia węzła Podborze i drogi wojewódzkiej nr 627.