-A +A
24.09.2019
Na ulicy Kościuszki wkrótce rozpocznie się remont

Dzisiaj w ratuszu miejskim burmistrz Jerzy Bauer podpisał umowę na przebudowę ulicy Kościuszki. Wykonawcą inwestycji będzie firma P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Firma zapewniła, że rozpocznie realizację inwestycji bez zbędnej zwłoki.

Podczas podpinania umowy obecni byli: przedstawiciel wykonawcy Paweł Jaczewski, burmistrz Jerzy Bauer, zastępca burmistrza Daniel Choinka, skarbnik miasta Anna Wilczyńska, sekretarz miasta Bożena Szostak, przewodniczący rady miasta Robert Krajewski oraz dyrektorzy, kierownicy i pracownicy wydziałów Urzędu Miasta – Sylwia Katarzyna Kos, Marek Kuziak, Michał Kulesza, Michał Kazimierski.