-A +A
18.04.2017
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Zawiadamiam, że  XXXIV  sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( t.j.  z 2016 r. Dz. U. poz. 446 z późn. zm.), odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. /środa/ o godz. 1600  w sali  konferencyjnej  Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :
  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka. /projekt/
  4. Zakończenie obrad.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miasta

                                                                             /-/ Zbigniew Krych

Najbliższe wydarzenia

25
Czerwca
godz. 13:00