-A +A
16.10.2020
Nagrody Burmistrza Miasta z okazji Dnia Edukacji

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej zaplanowane na 14 października 2020 r. zostały odwołane ze względu na obecną sytuację epidemiczną. Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przekazane zostały nauczycielom w ich miejscach pracy.
Burmistrz Miasta zwracając się do pracowników szkół i przedszkoli podkreślał wagę zawodu nauczyciela. Nie zabrakło słów podziękowania za pracę oraz życzeń zdrowia i dalszych sukcesów w realizacji planów osobistych i zawodowych.
Podczas spotkania z nauczycielami w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II, Zastępca Burmistrza Miasta Daniel Choinka wręczył powołanie panu Grzegorzowi Helcbergielowi – koordynatorowi funkcjonowania oddziałów sportowych. Do jego zadań należy inicjowanie i realizacja działań w zakresie tworzenia warunków realizacji zajęć sportowych obejmujących szkolenia sportowe i organizacji oddziałów sportowych.

    
Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali:
1.    Urszula Wójcik – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
2.    Maryla Borowa - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1
3.    Małgorzata Deluga – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1
4.    Hanna Gruszczyńska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1
5.    Anita Pych – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1
6.    Dorota Brzostek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
7.    Małgorzata Jamiołkowska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
8.    Uliana Kikoła – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2
9.    Marta Lidia Wyrzykowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2
10.    Elżbieta Mariańska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
11.    Agata Adamowicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3
12.    Beata Jackiewicz- Barszcz – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3
13.    Justyna Kołodziej – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3
14.    Mirosława Oniszk – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3
15.    Artur Zadroga – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3
16.    Elżbieta Piersza – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4
17.    Zofia Studnicka – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4
18.    Alina Pyśk – nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 1
19.    Beata Grochowska – dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2
20.    Anna Maria Jagielska – wicedyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2
21.    Małgorzata Gołaszewska – dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr3
22.    Aneta Siwek–  nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 3

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w miejskich szkołach i przedszkolach dyrektorzy wręczyli nagrody 59 nauczycielom oraz 28 pracownikom administracji i obsługi.