-A +A
17.07.2020
Nasadzenia w naszym mieście - pozyskane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego

Burmistrz Jerzy Bauer razem ze Skarbnik Miasta Anną Wilczyńską podpisali umowę na pomoc finansową przy realizacji nasadzeń w naszym mieście. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na zadanie pod nazwą: „Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta”. Całkowita wartość zadania wynosi 58 000,00 zł, a Województwo zobowiązuje się udzielić pomoc finansową w kwocie 29 000,00 zł. Drzewa będą nasadzone w miejscach, które szczególnie tego potrzebują, będzie to m.in.: ul. Batorego, ul. Kubusia Puchatka, ul. Sportowa i wiele innych.