-A +A
12.10.2018
Nauczyciele i pracownicy oświaty otrzymali nagrody oraz odznaczenia państwowe i resortowe

W Ostrowi Mazowieckiej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego oraz Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Doroty Skrzypek. Wśród przybyłych na uroczystość, która odbyła się 11 października znaleźli się także: kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Grabowski, przedstawiciele ostrołęckiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz władz samorządowych.  Podczas uroczystości, nauczyciele i pracownicy oświaty z powiatów: makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego otrzymali nagrody i odznaczenia państwowe i resortowe.

Wręczono:

W imieniu Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aureli Michałowskiej, podkreślając rangę zawodu nauczyciela, życzenia dla wszystkich zebranych przekazali wicewojewoda Sylwester Dąbrowski i wicekurator Dorota Skrzypek.

Spotkanie przebiegło w podniosłej atmosferze i było okazją do wzajemnego poznania nauczycieli i pracowników szkół naszego regionu. W części artystycznej „Ścieżki naszych marzeń” wystąpił chór szkolny pod kierownictwem Katarzyny Trętowskiej oraz zespół wokalny Appassionata pod kierunkiem Agnieszki Jakubiak.

Gospodarz Miasta Ostrów Mazowiecka burmistrz Jerzy Bauer pogratulował wszystkim nagrodzonym zasłużonych wyróżnień, życząc powodzenia oraz dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym, do gratulacji dołączyła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Subda.

Renata Subda, Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej


Najbliższe wydarzenia