-A +A
23.01.2018
Nieodpłatna pomoc prawna

W Ostrowi Mazowieckiej można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej od poniedziałku do piątku w określonych godzinach.

Porad udziela adwokat lub radca prawny w Bursie Szkolnej przy ul. Rubinkowskiego 15.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowskiego obowiązujący od 15 stycznia 2018 r.