-A +A
21.05.2020
Nieodpłatna pomoc prawna on-line

Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie na podstawie umowy zawartej z Powiatem Ostrowskim realizuje zadnie publiczne z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, edukacja prawna w formie wykładów/szkoleń będzie on-line na platformie Facebooka Fundacji.

Zachęcamy do bezpłatnych zapisów na wydarzenia dotyczące poszczególnych wykładów/szkoleń, podczas których możecie Państwo zadawać pytania prawnikowi.

https://www.facebook.com/fundacja.togatus/photos/a.247010205779874/925938597887028/?type=3&theater

Terminy i tematy wykładów

Sprawa rozwodowa 21.05.2020 godz. 18:00
https://www.facebook.com/events/671249380333338/
Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 22.05.2020 godz. 18.00
https://www.facebook.com/events/247855909630416/
Na podstawie i w granicach prawa 25.05.2020 godz. 17.00
https://www.facebook.com/events/580932972556291/
Legalność realizacji roszczeń powoda przed sądem 26.05.2020 godz. 17:00
https://www.facebook.com/events/247460249938546/
Sprawy alimentacyjne 27.05.2020 godz. 18:00
https://www.facebook.com/events/279748386735263/
Upadłość konsumencka 28.05.2020 godz. 18.00
https://www.facebook.com/events/2732520706978633/

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej