-A +A
30.10.2018
Nieruchomość lokalowa przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz  Miasta  Ostrów  Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2018 roku. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1693, 1669 i 1716/ podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym

- lokal położony przy ul. Warchalskiego 2A/17

Wykaz nieruchomości wywiesza się do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 30 października 2018 r. do 20 listopada 2018 r.