-A +A
27.03.2018
Nieruchomość miasta przeznaczona do zbycia na cel publiczny

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 121, 50) – przyjmując wykładnię tego przepisu jako obejmującego również rozporządzenie nieruchomością gminy w drodze darowizny, podaje do publicznej wiadomości że na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do zbycia, na podstawie umowy darowizny na cel publiczny, nieruchomość stanowiąca własność Miasta Ostrów Mazowiecka położoną przy ul. 11 Listopada 8.