-A +A
28.05.2019
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492 i poz. 801) podaje do publicznej wiadomości że na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, następującą nieruchomość stanowiącą własność Miasta Ostrów Mazowiecka: przy ul. Akacjowej.

Wykaz nieruchomości wywiesza się do publicznej wiadomości na 21 dni tj.od 28 maja 2019r. do 18 czerwca 2019 r.