-A +A
18.09.2018
Nieruchomości lokalowe przeznaczone do sprzedaży

Wykaz nieruchomości zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na 21 dni - od 18 września do 9 października 2018 r.