-A +A
23.10.2018
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy i sprzedaży

Burmistrz  Miasta  Ostrów  Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1693, 1669 i 1716) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono:

do sprzedaży (na rzecz najemcy) następujące nieruchomości lokalowe w trybie bezprzetargowym:

do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część następującej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ostrów Mazowiecka:

Wykaz nieruchomości wywiesza się do publicznej wiadomości na 21 dni - od 23 października 2018 r. do 13 listopada 2018 r.