-A +A
16.10.2018
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i do zbycia

Burmistrz  Miasta  Ostrów  Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1693, 1669 i 1716) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono:

Wykaz nieruchomości wywiesza się do publicznej wiadomości na 21 dni - od 16 października 2018 r. do 6 listopada 2018 r.