-A +A
12.06.2015
Nowa koncepcja w sprawie likwidacji węzła „Łomża”

11 czerwca w ostrowskim Ratuszu Miejskim odbyło się spotkanie w sprawie planowanych budów dróg ekspresowych w granicach miasta i gminy Ostrów Mazowiecka.

W spotkaniu uczestniczył burmistrz Jerzy Bauer, wójt gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek,  pracownicy reprezentowanych urzędów oraz przedstawiciele firmy projektowej URS Polska sp. z o.o. z Poznania. Firma URS przygotowuje koncepcję programową dla GDDKiA, odnośnie drogi ekspresowej S61 i połączenia z drogą ekspresową S8 na odcinkach będących w obszarze zainteresowania miasta.

Burmistrz Jerzy Bauer przedstawił obawy wynikające z likwidacji węzła „Łomża”. Zwrócił uwagę, że pojawiają się sygnały m.in. ze strony ministerstwa i Wicewojewody Mazowieckiego, że żadne decyzje w kwestii likwidacji węzła „Łomża” jeszcze nie zapadły. Zauważył jednak, że brak decyzji nie oznacza, że węzeł pozostanie i już teraz należy szukać satysfakcjonujących rozwiązań.

Jest szansa na inne rozwiązanie

Nie czekając na decyzję w sprawie węzła „Łomża” rozpoczęto rozmowy na temat alternatywnej koncepcji, która uchroniłaby miasto przed wzrostem transportu ciężkiego kierującego się przez centrum miasta. Optymistyczna i realna koncepcja ma trafić do GDDKiA. Zanim jednak do tego dojdzie miasto przy współpracy z lokalnymi firmami przygotuje dane dotyczące transportu ciężkiego kierującego się w strefę przemysłową w okolicach ul. Białej. Burmistrz Jerzy Bauer zauważył także, że w dłuższej perspektywie strefa przemysłowa w tym miejscu może się rozrastać, co dodatkowo zwiększy ruch transportu ciężkiego. Wśród rozbudowujących się firm są choćby Fabryki Mebli „Forte” S.A, czy Kefal Kempisty s.j.

Przedstawiciele firmy URS Polska sp. z o.o. wskazali, że na obecnym etapie nie są możliwe radykalne zmiany przebiegu trasy drogi ekspresowej S61. Jest to spowodowane uzyskaną już decyzją środowiskową, która w zasadzie zamyka etap zmian przebiegu trasy. Ewentualne wnioski należało kierować na etapie konsultacji społecznych, zamkniętych w roku 2010.

Mimo planowanej likwidacji węzła „Łomża” została wstępnie wypracowana alternatywna koncepcja, która umożliwi skierowanie ciężkiego transportu poza obszarem zabudowanym. Burmistrz Jerzy Bauer i wójt Waldemar Brzostek wypracowali w tej kwestii wspólne stanowisko.

Po wypracowaniu ostatecznej wersji przebiegu drogi ekspresowej S61 z pozostałą infrastrukturą mają odbyć się konsultacje społeczne.

Burmistrz wskazał również potrzebę zaprojektowania łącznika dla przyszłej obwodnicy, która miałaby skomunikować ruch z kierunku Małkini.

Konsultacje z przedsiębiorcami

12 czerwca burmistrz Jerzy Bauer spotkał się z ostrowskimi przedsiębiorcami. Na spotkaniu przedstawił plany dotyczące budowy dróg ekspresowych oraz wypracowane wnioski ze spotkania z firmą projektową URS Polska sp. z o.o. Zwrócił się również o wspólne stanowisko względem planów budowy dróg, by skutecznie zabiegać o satysfakcjonujące rozwiązania dla miasta, jego mieszkańców i przedsiębiorców.

Najbliższe wydarzenia

14
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
01
Września
od 01.09 do 30.11
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00