-A +A
15.09.2017
Nowa nawierzchnia na ulicy Gosiewskiego

Komisja składająca się z inwestora, wykonawcy i nadzoru inwestorskiego, przy udziale burmistrza Jerzego Bauera i zastępcy burmistrza Zbigniewa Chrupka, dokonała odbioru końcowego ulicy H. Gosiewskiego.

Ulica ta zlokalizowana jest pomiędzy ul. Warszawską i ul. Pasterską. Wykonano na niej nową nawierzchnię z kostki brukowej. Długość wykonanego odcinka liczy 103 metry bieżące, a szerokość 6 metrów. Poza utwardzeniem drogi wykonane zostało odwodnienie jezdni poprzez wpusty uliczne i kanalizację deszczową, która podłączona została do sieci miejskiej. Dodatkowo pod ul. Gosiewskiego wzdłuż ul. Warszawskiej wykonany został przepust pod jezdnią do odprowadzania i gromadzenia wód opadowych w przydrożnym rowie. Inwestycję zrealizował Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski. Odbiór ulicy odbył się 14 września br.