-A +A
07.07.2015
Nowa szkoła i nowe możliwości

Wszyscy zainteresowani mogą się zapisywać do nowej, publicznej i całkowicie bezpłatnej szkoły policealnej – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce. Została ona powołana uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w miejsce likwidowanego Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. Mogą się w niej kształcić absolwenci techników czy liceów (matura nie jest wymagana). Centrum daje możliwość kształcenia się w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Umożliwia zdobycie zawodu lub dodatkowych kwalifikacji.

Nabór potrwa do 25 sierpnia

źródło: CKZiU w Ostrołęce

Więcej informacji:

www.ckziu.ostroleka.pl