-A +A
31.10.2019
Nowe stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych

Na sesji Rady Miasta, która odbyła się 30 października toczyła się dyskusja na temat wprowadzenia nowych stawek podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych. Zaproponowane przez burmistrza stawki nie sięgają maksymalnej wysokości i są wyższe średnio o 7% względem obowiązujących. Dla przykładu podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie w skali roku za mkw. o 6 groszy, podatek od gruntów o 5 groszy, podatek od środków transportowych w przypadku samochodów ciężarowych 9-12 ton o 75 złotych, zaś w przypadku samochodów ciężarowych 5,5-9 ton o 61 złotych również w skali roku. Szczegółowe informacje na temat nowych stawek podatków dostępne są na stronie www.bip.ostrowmaz.pl.

W dyskusji na temat stawek podatków oprócz radnych miasta, głos zabrał także przedstawiciel zrzeszenia przewoźników krajowych Kazimierz Ducki. Mówił o trudnościach na rynku, z jakimi borykają się firmy transportowe, o zwiększającej się w Polsce liczbie firm transportowych z zachodu i ze wschodu Europy.

Jak podkreślał burmistrz Jerzy Bauer stawki wspomnianych podatków nie były zmieniane od kilku lat – od nieruchomości od 2015 roku, zaś od środków transportowych od 2010 roku. Nie uwzględniano w ostatnim czasie podwyżek nawet o wysokość inflacji. Burmistrz mówił też o zwiększających się oczekiwaniach mieszkańców, co do jakości infrastruktury w mieście. W najbliższej perspektywie przed samorządem miasta stoi też budowa szkoły wraz z przedszkolem. Stąd też podniesienie stawek podatków jest niezbędne, by miasto w dalszym ciągu mogło się dynamicznie rozwijać.

Rada miasta przyjęła obydwie uchwały większością głosów. Za głosowało 11 radnych, 10 było przeciw. Obydwie uchwały wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.