-A +A
27.01.2017
Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z wejściem w życie uchwały nr XXIX/200/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2017 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty co oznacza brak możliwości naliczenia opłaty od powierzchni lokalu.

Informujemy, że zmianie uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 8 zł/ osobę za odpady segregowane oraz 16 zł/osobę za odpady niesegregowane.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców, którzy w chwili obecnej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają naliczoną od powierzchni lokalu o złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu zmiany danych dotyczących opłaty.

                                                                       Miasto Ostrów Mazowiecka

           

Najbliższe wydarzenia

25
Czerwca
godz. 13:00