-A +A
16.01.2019
Nowe zasady wsparcia dużych rodzin w Ostrowi Mazowieckiej

Wprowadzenie Programu "Ostrowska Karta Rodzinka" ma na celu wsparcie dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci. Wszyscy posiadacze Karty Dużej Rodziny mieszkający na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, poza ulgami wynikającymi z ogólnopolskiego Programu, mogą skorzystać ze zniżek na bilety wstępu na basen i lodowisko, zajęć w Miejskim Domu Kultury czy zakup biletów ostrowskiej komunikacji miejskiej.

Nowością jest umożliwienie przystąpienia do Programu podmiotom niebędącym jednostkami organizacyjnymi miasta. W tym celu należy złożyć ofertę do Burmistrza Miasta za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej. Lista podmiotów udzielających wsparcia w ramach programu „Ostrowska Karta Rodzinka” będzie udostępniana na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz jednostek organizacyjnych i instytucji miejskich.

Aby skorzystać z ulg należy posiadać aktualną Kartę Dużej Rodziny z numerem identyfikującym gminę: 1416011. Nie ma potrzeby wyrabiania dodatkowych dokumentów.

Agnieszka Gwardiak, kierownik MOPS