-A +A
31.01.2020
Noworoczne Spotkanie po raz drugi w Starej Elektrowni

Spotkanie Noworoczne to okazja do podsumowania roku pracy samorządu i zapowiedź nowych zadań. Po raz drugi do zrewitalizowanego budynku Starej Elektrowni, na zaproszenie burmistrza Jerzego Bauera, przybyli znamienici goście. Na początku wysłuchali koncertu, a potem poznali najważniejsze osiągnięcia ubiegłego roku i poznali plany na 2020 rok.

Goście burmistrza

Tegoroczne spotkanie było dwudziestym ósmym z kolei, a wśród blisko 150 osób przybyłych na uroczystość byli: poseł na Sejm RP Anna Maria Siarkowska, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce i radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Grabowski, radni województwa Mirosław Augustyniak i Krzysztof Winiarski, dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie Michał Giers, honorowy obywatel Miasta Ostrów Mazowiecka prof. Adam Dobroński, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP ks. dr Jan Okuła, Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek, radni Powiatu, radni Miasta, burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski, wójtowie gmin z powiatu ostrowskiego, przedstawiciele służb mundurowych - wojska, policji, straży pożarnej, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych działających w mieście, prezesi, dyrektorzy, właściciele i przedstawiciele firm, prezesi i przewodniczący organizacji pozarządowych, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, prezesi miejskich spółek, przedstawiciele Rad Nadzorczych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy wydziałów, kierownicy biur i pracownicy Urzędu Miasta oraz lokalne media.

Ordonówna i Wodecki

Początek spotkania upłynął pod znakiem muzyki. Zebrani wysłuchali koncertu „Od Ordonówny po Wodeckiego”. Warto dodać, że Hanka Ordonówna ma swoje związki z naszym miastem. Na ostrowskim cmentarzu znajduje się grób ojca artystki, Władysława Pietrusińskiego.  W Starej Elektrowni rozbrzmiewały najpopularniejsze piosenki lat międzywojnia oraz utwory Zbigniewa Wodeckiego, a wśród nich m.in. „Ada to nie wypada”, „Ta ostatnia niedziela”, „Ja się boję sama spać”, „Toast”, „Lubię wracać”, „Dziewczyna z konwaliami” czy „Z tobą chcę oglądać świat”.

Inwestycje w infrastrukturę

Burmistrz Jerzy Bauer podziękował radnym oraz swoim współpracownikom za pracę na rzecz rozwoju miasta. Przedstawił najważniejsze zadania inwestycyjne ubiegłego roku, mówił też o planach na 2020 rok. Przy pomocy prezentacji oraz filmu przedstawił liczby, które mówią o rozwoju miasta w wielu dziedzinach. Jak sam przyznał – sprawy miasta idą w dobrą stronę. Do już zrealizowanych ulic i inwestycji dołączą w tym roku kolejne. Miasto stanie się placem budowy, stąd też apel burmistrza o cierpliwość i wyrozumiałość. Jak zapowiedział burmistrz, w tym roku rozpocznie się remont kilku ważnych ulic: 3 Maja, Grota Roweckiego, Kościuszki, z sygnalizacją świetlną przy LO, Prusa, kontynuowana będzie budowa ścieżek rowerowych. Mała obwodnica miasta została wpisana do zadań inwestycyjnych Mazowsza. Będzie ona ciągiem drogi wojewódzkiej nr 627 biegnącym od strony Małkini do węzła Podborze.

Rozwój oferty

W ostatnim czasie poprawiło się znacząco zaplecze do organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych. Wyremontowano Jatki, Elektrownię, kino Ostrovia, kręgielnię, wybudowano boisko wielofunkcyjne, powołano muzeum. Od czasu otwarcia (styczeń 2019 r.) z różnego typu zajęć organizowanych w Elektrowni skorzystało 15 tys. osób, w sezonie 2018/2019 z lodowiska - 18 tys. osób, a w obecnie trwającym już ponad 12 tys., Jatki w ubiegłym roku odwiedziło 13 tys. osób, z zajęć edukacji muzycznej skorzystało tysiąc uczniów. To tylko przykłady, świadczące o różnorodności oferty i zainteresowaniu nią mieszkańców. Burmistrz mówił też o budowie nowej szkoły i przedszkola, które jak zapewnił mają powstać w obecnej kadencji. Nowy wygląd już niebawem zyska stadion miejski, który zostanie nawodniony, powstanie też tartanowa bieżnia oraz infrastruktura do skoku w dal, trójskoku, skoku wzwyż, pchnięcia kulą i rzutu oszczepem. Miasto realizuje program klas sportowych, które po 30 latach wróciły do Ostrowi. Obecnie działają 3 oddziały sportowe w SP nr 2, do których uczęszcza blisko 70 uczniów. W tym roku planowane jest otwarcie Muzeum Dom Rodziny Pileckich. W październiku ubiegłego roku został zakończony etap budowy, teraz trwa przygotowywanie wystawy stałej. Mimo, że Muzeum jest wciąż w organizacji, to od początku działalności realizuje zadania z zakresu edukacji historycznej, organizuje cykliczne wydarzenia dla mieszkańców oraz wydarzenia o charakterze ponadlokalnym, jak np. Święto Rotmistrza Pileckiego. W ubiegłym roku umowa z Ministerstwem Kultury na współprowadzenie Muzeum została przedłużona aż do 2030 roku. Instytucja została na trwałe wpisana do rejestru muzeów prowadzonych przez Ministra Kultury, co w znaczący sposób zwiększa stabilność funkcjonowania i jej prestiż.

Goście obecni na spotkaniu, które odbyło się 24 stycznia, nie szczędzili burmistrzowi pochwał i gratulacji, życząc kolejnych zrealizowanych przedsięwzięć.

Zdjęcia: Katarzyna Kłosińska