-A +A
15.03.2019
Oświadczenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

Oświadczenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w sprawie planowanej budowy stacji paliw przy ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej

30 maja 2018 r. do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej wpłynął wniosek inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw przy ul. 3 Maja na działkach 1668/1, 1668/2 obręb 0001 Ostrów Mazowiecka.

5 czerwca 2018 r. wszcząłem postępowanie związane z wydaniem tzw. decyzji środowiskowej i przesłałem stosowną korespondencję do stron i instytucji postępowania.

29 czerwca 2018 r. wydałem postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zostało ono zaskarżone przez inwestora do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce.
Moje postanowienie zostało utrzymane w mocy.

30 stycznia 2019 r. do Urzędu Miasta wpłynął Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

5 lutego 2019 r. przekazałem otrzymany Raport do właściwych instytucji.

W okresie trwania procedury Rada Miasta, z uwagi na liczne protesty w sprawie budowy stacji paliw w planowanym miejscu, podjęła dwa negatywne stawiska, które zostały przekazane do wszystkich posłów i senatorów z okręgu.

Podczas trwającego postępowania administracyjnego biorę pod uwagę wszystkie opinie, zastrzeżenia i protesty wpływające od instytucji i osób prywatnych.

Jako mieszkaniec miasta jestem przeciwny budowie stacji paliw w planowanej lokalizacji.

W załączeniu przedstawiam harmonogram podjętych przeze mnie działań w tej sprawie.

Jerzy Bauer

Burmistrz Miasta

Zobacz także: Budowa stacji paliw w centrum miasta: Oświadczenie Burmistrza Miasta