-A +A
26.06.2018
Oświadczenie władz miasta w sprawie wpisu Radnej Miasta

Oświadczenie

Radna Miasta Ostrów Mazowiecka Anna Krajewska opublikowała na portalu społecznościowym w dniu 18 czerwca, o godzinie 6.47, obszerny wpis, dotyczący m.in. budowy nowego budynku szkolnego. Wpis ten – zarówno poprzez kontekst, w jakim został opublikowany, jak również poprzez zdjęcie, jakim został zilustrowany – ma sugerować, iż w swoich działaniach kierujemy się interesem prywatnym i chęcią zysku. Stanowczo stwierdzamy, że sugestie zawarte we wpisie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i godzą w nasze dobre imię.

Wspomniany wpis jest dla nas tym bardziej dotkliwy, że w ciągu całej swojej działalności publicznej i zawodowej zawsze stawialiśmy interes publiczny ponad interesem prywatnym. Wartości takie, jak uczciwość, przejrzystość, dobro wspólne, miały dla nas zawsze pierwszorzędne znaczenie.

W naszej ocenie Radna Miasta Ostrów Mazowiecka Anna Krajewska publikując wpisy na portalu społecznościowym wyczerpała znamiona przestępstwa opisanego w treści art. 212 § 2 Kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że kto za pomocą środków masowego komunikowania pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Wobec tego, wyrażając krytyczny stosunek do poziomu debaty publicznej zaproponowanego przez Radną Miasta, jak również w celu ochrony naszego dobrego imienia, zmuszeni jesteśmy wnieść przeciwko w/w prywatny akt oskarżenia w trybie art. 59 § 1 Kodeksu postępowania karnego.

Jerzy Bauer Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

Zbigniew Chrupek Zastępca Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  

Bożena Szostak Sekretarz Miasta Ostrów Mazowiecka  

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon oswiadczenie_wladz_miasta_ostrow_mazowiecka.pdf213.71 KB

Najbliższe wydarzenia

14
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
01
Września
od 01.09 do 30.11
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00