-A +A
07.05.2019
O bezpieczeństwie w ruchu drogowym podczas Miejskiego Turnieju BRD

W Szkole Podstawowej Nr 1 odbył się miejski etap XLII Ogólnopolskiego Turnieju BRD. Organizatorami turnieju byli Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer oraz dyrektor SP Nr 1 Ewa Subda. Po rozwiązaniu zadań testowych drużyny przystąpiły do jazdy po torze przeszkód. Kolejność jazdy ustalono w losowaniu.

Sędziowie w składzie: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Ewa Dmochowska, sierżant Marzena Laczkowska, Marek Jastrzębski - Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, Milena Waracka - przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, skrupulatnie podliczyli punkty za obie konkurencje, w wyniku czego wyłoniono zwycięzców. Klasyfikacja przedstawia się następująco: I grupa wiekowa: I miejsce - drużyna SP 1, II miejsce - drużyna  SP 2; II grupa wiekowa: I miejsce -  drużyna SP 1, II miejsce - drużyna SP 3, III miejsce – drużyna SP 2.

Obie drużyny SP Nr 1 będą reprezentantami miasta w Turnieju Powiatowym.

Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Miasto Ostrów Mazowiecka, które w imieniu burmistrza wręczyła Dorota Ambroziak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Turnieju!

Autor: Danuta Brzostek