-A +A
10.11.2017
O inwestycjach na sesji Rady Miasta

Podczas odbywającej się 8 listopada sesji Rady Miasta radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji inwestycji w 2017 roku. W zadaniach wykonywanych od stycznia br. znalazły się pozycje, które nie zostały zrealizowane do końca 2016 roku a ich opracowanie nastąpiło w pierwszym półroczu. W ramach tych inwestycji wykonana została dokumentacja projektowa na zadania pn.: Lechonia, Kochanowskiego, Morcinka, Tetmajera, Pogodna, Matejki, Miszewskiego, łącznik Kopernika- Targowa. Utwardzone zostały odcinki ulic Saperskiej i Artyleryjskiej, przebudowano ulicę Zachodnią, wybudowano zjazd publiczny z ul. Małkińskiej, parking przy ul. Wiśniowej i Miejski Parking Publiczny przy ul. Rubinkowskiego, zmodernizowano i wyremontowano układ komunikacyjny na osiedlu Lubiejewska oraz zlecono dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Widnichowskiej.

Zapisy w budżecie Miasta na 2017 roku przewidywały zlecenie wykonania dokumentacji na przebudowę skrzyżowania Kościuszki- Warchalskiego z sygnalizacją świetną, przebicia ul. Trębickiego do ul. Partyzantów, zadań pn.: Pasażerska, Piłsudskiego, Sielska, Na Polance, Rodziewiczówny, II etap Saperskiej, Modra-Bielska-Cyprysowa oraz Lipowej i Sportowej. Wykonane zostały zadania związane z budową ulic Gosiewskiego, Surowskiego i Pogodną natomiast na ukończeniu są zadania na ul. Lechonia i Leśnej. W ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego wyłoniony został wykonawca, który zainstaluje nowe urządzenia przy ul. Szkolnej, gdzie powstanie „Topolowy Zakątek” miejsce do zabaw dla dzieci. Zakończyły się już dwie inwestycje dwuletnie - budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska oraz nadbudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Wołodyjowskiego. W tym roku rozpoczęły się prace nad kolejnymi inwestycjami, których czas realizacji przewidziany jest na dwa lata. Wśród nich jest budowa ulicy Podstoczysko, remont starej elektrowni przy ul. 11 Listopada i nieruchomości przy ul. Warszawskiej 4 oraz budynku „Jatek”.

Ogłoszony został przetarg na budowę ścieżek rowerowych. Podzielony został na pięć zadań, tak by prace mogły rozpocząć się równolegle w różnych częściach miasta.

Wykonana została dokumentacja projektowa na budowę linii oświetlenia na ulicy Irysowej i Fiołkowej, Orzechowej, Strzeleckiej, Kawaleryjskiej, Sezamkowej, Diamentowej i Traugutta. W ramach postępowania o zamówienie publiczne zostało wyłonionych dwóch wykonawców na realizację zadań: Irysowa i Fiołkowa, Kawaleryjska i Diamentowa. Zostały wykonane nowe nawierzchnie chodników przy ulicy Piłsudskiego, Jagiellońskiej, Armii Krajowej, w trakcie realizacji jest chodnik przy ul. Tamkowej oraz ul. Dąbrowskiej.

Autor: Anna Kacpura

Prezentacja: Wydział Rozwoju Gospodarczego