-A +A
22.05.2018
O pasji, kulturze i dziedzictwie podczas konferencji regionalistycznej

W Ostrowi Mazowiecka odbyła się po raz trzeci konferencja regionalistyczna PASJA. KULTURA. DZIEDZICTWO. Połączona była z promocją trzeciego numeru Rocznika Ostrowskiego. To cykliczne wydarzenie ma na celu pokazanie jak cenne jest lokalne dziedzictwo.

Potwierdziły to prelekcje naukowców z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - księdza prof. zw. dra hab. Henryka Skorowskiego oraz dr Magdaleny Markockiej, którzy oparli swoje wystąpienia o pojęcie regionu i lokalnej społeczności. Podczas konferencji wysłuchaliśmy także prelekcji autorów artykułów promowanego numeru Rocznika. Na temat 120 lat Banku Spółdzielczego mówił jego prezes Bartosz Kublik, zaś o związkach biskupa Tadeusza Zakrzewskiego z Ziemią Ostrowską opowiedział parafii pw. Wniebowzięcia NMP ks. dr Jan Okuła. Elementem konferencji był panel dyskusyjny na temat upowszechniania dziedzictwa lokalnego, w którym udział wzięli: dyrektor MDK Marta Molska, dyrektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich Dorota Socik, archeolog z GDDKiA w Warszawie Marek Milewski oraz przedstawiciel Stowarzyszenie „WIZNA 1939” Marcin Sochoń. Panel poprowadził dyrektor Wydziału Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji Rafał Zęgota.  Podczas spotkania podpisany został list intencyjny o współpracy pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas konferencji można było nabyć tradycyjne produkty od lokalnych producentów – miód i olej rzepakowy.

Z zaproszenia Burmistrza Jerzego Bauera, prezesa zarządu Ostrowskiego Stowarzyszenia LUDZIE Z PASJĄ Elizy Drewnowskiej oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jolanty Andruszkiewicz skorzystało liczne grono osób. Organizatorami konferencji, która odbyła się 22 maja w Ratuszu były wymienione instytucje i organizacje.

W wydarzeniu udział wzięli ponadto: ks. prałat Stanisław Gadomski, ks. płk Sławomir Niewęgłowski, Marcin Grabowski Kierownik Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Andrzej Sosnowski Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Michał Giers p.o. Dyrektora Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, Urszula Wołosiewicz Wicestarosta Ostrowski, Dorota Subda wyznaczona do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Pułtusk, Michał Rutkowski wójt gminy Andrzejewo, Magdalena Kielewicz – Kaczyńska kierownik wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce, autorzy artykułów trzeciego numeru Rocznika Ostrowskiego, uczestnicy panelu dyskusyjnego, dyrektorzy i uczniowie szkół, dyrektorzy i przedstawiciele bibliotek z terenu powiatu ostrowskiego, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych, radni miasta, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miasta oraz mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej i Ziemi Ostrowskiej.