-A +A
09.12.2019
O rozwoju kształcenia zawodowego podczas spotkania w Starej Elektrowni

Kolejnym elementem realizowanego z firmą Rolstal porozumienia o współpracy w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego było spotkanie, które odbyło się 5 grudnia w Starej Elektrowni.

Musimy swoje kompetencje wykorzystać do słuchania siebie nawzajem, wytworzyć wspólną płaszczyznę, podzielić się doświadczeniami i uwagami, również tymi krytycznymi. Jeżeli uda się nam uzyskać część wspólną, łączącą dorobek jednostek oświatowych, sektora prywatnego i samorządu, wtedy zaczniemy mówić o sukcesie. Jego wyrazem będzie dobrze przygotowany absolwent, zadowolony z wybranej wcześniej drogi kształcenia, poszukujący pracy w wyuczonym zawodzie - te słowa skierował burmistrz Jerzy Bauer do zebranych w Starej Elektrowni przedstawicieli ostrowskich firm, samorządu gminnego i powiatowego, dyrektorów i nauczycieli – doradców zawodowych z miasta i gminy Ostrów Mazowiecka.

Prezes firmy Rolstal Marcin Pawłowski oraz dyrektor firmy Schneider Tomasz Sikora przybliżyli zebranym specyfikę swoich przedsiębiorstw, działających w branży metalowej oraz profil zawodowy poszukiwanego pracownika. Ustalono, że uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych zostaną zaproszeni do zwiedzania obu zakładów, w celu bliższego poznania wymagań zawodowych i proponowanych kierunków kształcenia.

Autor: Renata Subda, Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej