-A +A
16.08.2019
O zarządzaniu i jakości usług podczas spotkania z ZGK

Spotkanie kierownictwa Urzędu Miasta z osobami zarządzającymi Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej miało charakter roboczy. Dotyczyło zarządzania i jakości usług świadczonych przez ZGK.

Omówiono dwa czynniki, które wymuszają zmiany w zarządzaniu podmiotów gospodarczych takich jak Zakład. Po pierwsze szeroki zakres usług, który oferuje spółka miejska, po drugie bardzo konkurencyjny i dynamiczny rynek, na którym rywalizuje. Należy mocno diagnozować potrzeby i oczekiwania zarówno mieszkańców, jak również poszczególnych segmentów działania.  

Prezes ZGK Paweł Mieczkowski przedstawił przede wszystkim plany rozbudowy i modernizacji zakładu oraz jego zadania i strukturę. W trakcie dyskusji wypłynęło wiele wątków i propozycji jak jeszcze można usprawnić działania oraz poprawić jakość usług. W tym gronie cele i dążenia, co do czystości w mieście oraz wizerunku miasta są zbieżne. Burmistrz Jerzy Bauer podkreślił, że tylko patrząc wspólnie w jednym kierunku, odpowiadając wspólnie za sprawy miasta możemy rozwiązać jego problemy.