-A +A
04.05.2017
Obchodziliśmy 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodziliśmy 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ustawa Rządowa z 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Przyjęcie dokumentu przez Sejm Czteroletni poprzedziła burzliwa dyskusja. W konsekwencji przyjęta została przez aklamację. Wprowadzała ona prawo powszechnej niepodległości, zarówno dla mieszczaństwa, jak i dla szlachty. Zakładała też trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczęła msza święta za Ojczyznę w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, której przewodniczył proboszcz parafii ks. dr Jan Okuła. Oprawę mszy zapewniły licznie zgromadzone poczty sztandarowe oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Sławomira Gąglewskiego. Orkiestrze towarzyszył także goszczący w naszym mieście zespół instrumentalno-wokalny „Promyki Krakowa”.

Tradycyjnie po mszy odbyły się uroczystości na Placu Wolności. Po odegraniu przez Orkiestrę hymnu państwowego głos zabrał burmistrz Jerzy Bauer. W swoim wystąpieniu nawiązał do okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zwrócił uwagę na to, abyśmy dzisiaj umieli wznosić się ponad podziałami, tak jak miało to miejsce 226 lat temu, budując dobrą przyszłość. Przypomniał też o pozyskanych w tej kadencji środkach, które w znaczący sposób wpłyną na rozwój miasta.

Pod pamiątkowym obeliskiem, gdzie wartę honorową pełnili żołnierze 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie i harcerze 29. Drużyny Harcerskiej „Pogodni” delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Wśród składających byli przedstawiciele organizacji kombatanckich, służb mundurowych, wojska, władz samorządowych miasta i powiatu, instytucji, zakładów pracy, oświaty, miejskich spółek i jednostek, organizacji pozarządowych, harcerzy.

Na zakończenie obchodów w sali kinowej odbył się koncert zespołu „Promyki Krakowa”.

Najbliższe wydarzenia

21
Kwietnia
godz. 08:00
21
Kwietnia
godz. 18:00
22
Kwietnia
godz. 13:00
22
Kwietnia
godz. 18:00
23
Kwietnia
godz. 10:00
23
Kwietnia
godz. 10:00