-A +A
31.10.2017
Od bierności do aktywności - projekt MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że od dnia 1 listopada 2017r. przystępuje do realizacji projektu konkursowego RPMA.09.01.00-14– 8544/17-00 „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby  zagrożone  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego, w mieście Ostrów Mazowiecka.

PROJEKT SZCZEGÓLNIE KIEROWANY JEST DO:

 • osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • osób z niepełnosprawnością,
 • osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 WSPARCIE ŚWIADCZONE W RAMACH PROJEKTU JEST BEZPŁATNE I OBEJMUJE:

 • warsztaty doradztwa zawodowego
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • szkolenia zawodowe dostosowane indywidualnie
 • płatny staż zawodowy (1 miesiąc ).

Koordynator projektu: Barbara Szrejber.  Biuro projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, tel. 29 745 32 41.

Projekt realizowany w Partnerstwie z: Global TC Sp. z o. o. , Al. Waszyngtona 40 a, 03-910 Warszawa.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej osobiście lub telefonicznie ( 29 745 32 41 ).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  01.11.2017r. – 30.11.2018r.

 

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Od bierności do aktywności - projekt MOPS260.62 KB