-A +A
08.05.2020
Odbiór ostatniego odcinka ulicy Łącznej

Komisja składająca się z inwestora, wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego, przy udziale burmistrza Jerzego Bauera oraz zastępcy burmistrza Daniela Choinki, dokonała odbioru ostatniego odcinka ul. Łącznej. Do użytku oddano odcinek drogi o długości 609 m.

Ostatni etap budowy rozpoczął się w 2019 r. Wykonano budowę jezdni, chodników i zjazdów oraz usunięto kolizje. Miasto na realizację zadania pozyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą inwestycji była firma PLONIX Wojciech Tokarski, Paweł Koniec s.c z Płońska. Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pełnił Zdzisław Brzostek. Odbiór ostatniego odcinka ul. Łącznej odbył się 7 maja.

Dzięki tej inwestycji sprawniej przemieścimy się z ul. Sikorskiego na ul. Stacyjną.