-A +A
20.04.2020
Oddziały sportowe w SP nr 2 działają już od trzech lat

Pierwsza klasa sportowa w Szkole Podstawowej nr 2 powołana została w 2017 roku. W kolejnym roku szkolnym były to już dwie klasy – czwarta i piąta, o profil koszykówka i lekkoatletyka. Obecnie w oddziale sportowym uczą się trzy roczniki. Patronat nad klasami sportowymi objęli prezesi dwóch spółek miejskich – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Zakładu Energetyki Cieplnej. Wspierają oddziały sportowe przede wszystkim finansowo.

Utworzenie oddziału sportowego jest jednym z elementów, mających na celu poukładanie systemu sportowego w Ostrowi Mazowieckiej. Realizacja projektu przyczynia się do rozwoju sportu w naszym mieście i promocji aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności. Klasy sportowe działają w dużej mierze dzięki zaangażowaniu rodziców uczniów, którzy zdecydowali się, aby ich dzieci zajmowały się sportem. Obecnie trwa nabór do klasy czwartej o  profilu koszykówka i lekka atletyka. Harmonogram naboru dostępny jest na stronie Szkoły Podstawowej nr 2.

Działania klas sportowych koordynuje pełnomocnik Burmistrza Miasta. Na tę funkcję z dniem 2 września 2019 r. powołany został Michał Chojnowski, od początku zaangażowany w organizację oddziału sportowego. Do zadań pełnomocnika należy inicjowanie i koordynacja działań w zakresie tworzenia warunków, organizacji i działania oddziałów sportowych w szkołach. Pełnomocnik dba również o to, aby zajęcia sportowe realizowane były w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

Wpływ na jakość szkolenia młodych sportowców ma niewątpliwie współpraca z: Polskim Związkiem Koszykówki, Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Polish Basketball Clinic, LKS Ostrowianka, Legia Basket School, KS Sokół Ostrów Mazowiecka, MOSiR Ostrów Mazowiecka. Uczniowie oddziałów sportowych uczestniczą też w  ministerialnych programach „Szkolny Klub Sportowy” oraz „Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykarski”. Więcej o udziale SP nr 2 w projekcie „SMOK” można przeczytać w artykule „Zajęcia koszykówki w ramach programu SMOK”.

Młodzi sportowcy z SP nr 2 w czasie minionych ferii zimowych wzięli udział w obozie sportowym. Bazą była Szkoła Podstawowa w Wąsewie. Uczniowie trenowali cztery razy dziennie, korzystając zarówno z hal sportowych, jak również ze stadionu czy siłowni. Spośród 60 uczestników obozu nikt nie doznał kontuzji. Wskazuje to na odpowiednie przygotowanie merytoryczne i dobry dobór obciążeń treningowych.

Za wkład w rozwój koszykówki w Ostrowi Mazowieckiej, Brązową Honorową Odznaką PZKosz uhonorowani zostali Michał Chojnowski oraz Jakub Żyłowski. Odznaczenia wręczył Wiceprezes PZKosz Grzegorz Bachański, podczas uroczystego ślubowania klas sportowych 14 stycznia 2020 r.

Foto: Szkoła Podstawowa nr 2