-A +A
03.10.2017
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej ppor.Aleksandra Kuleszę

W miniony piątek, 29 września ziemia wąsewska i Ostrów Mazowiecka przeżyła wzruszającą uroczystość – przywrócenie pamięci o niezłomnej walce ppor. Aleksandra Kuleszy i odkłamanie sowieckiej propagandy wobec tego walecznego syna regionu ostrowskiego. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Ziemi Wąsewskiej i wielkiemu wsparciu wielu instytucji: Instytutu Pamięci Narodowej, Lasów Państwowych, Muzeum Dom Rodzinny Pileckich, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, a przede wszystkim samorządów: Miasta Ostrowi Mazowieckiej i Gminy Wąsewo, mogliśmy uczestniczyć w podniosłej, patriotycznej uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej. Od tego momentu napis na tablicy upamiętniać będzie heroiczną i zażartą walkę w obronie Ojczyzny przez ppor. Aleksandra Kuleszę – żołnierza ZWZ, AK, AKO, Zastępcę Prezesa WiN Obwodu Ostrów Mazowiecka „OTYLIA”, uczestnika akcji „Burza”.

Aleksander Kulesza zginął przy drodze pomiędzy Jarząbką, a Rudą w gm. Wąsewo i dlatego tam właśnie stanął pomnik z tablicą pamiątkową. Daje nam świadectwo zdarzeń sprzed 70 lat, gdzie w tym miejscu w dniu 16.01.1947 r. w zasadzce zorganizowanej przez UB poległ bohaterską śmiercią Aleksander Kulesza ps. „Krysia”, „Sławek”, uczestnik Akcji „Burza” i bitwy z wojskami niemieckimi pod Pecynką. Więzień NKWD odbity przez towarzyszy z patrolu WiN kpr. Dariusza Kieliszka „Ponurego”. Był zastępcą dowódcy Zrzeszenia Obwodu WiN Ostrów Mazowiecka, w chwili śmierci miał 34 lata.

Cezary Pałubiński pomysłodawca i organizator uroczystości w Rudzie mówił o kolejnej lekcji żywej historii, literatury, demokracji i także lekcji życia. Dzień obchodów określił, jako dzień powiedzenia prawdy o Olku Kuleszy, która zostanie wreszcie wypowiedziana i o jego życiu. Zginął z piętnem bandyty, bo tak wmawiała ludziom władza sowiecka, a potem propagowane kłamliwe historie. Wyjaśnił też, że jako społeczność lokalna postanowili uczcić Aleksandra Kuleszę i jego rodzinę w dowód wdzięczności za zasługi w walce o wolność i niezawisłość naszej Ojczyzny. Ppor. Aleksander Kulesza ps. „Krysia”, „Sławek” urodził się w pobliskim Wiśniewie, w rodzinie leśnika. W czasie II wojny światowej walczył w AK, tak jak jego rodzice oraz czterej bracia. W walkach z UB polegli także jego bracia Stanisław i Bolesław.

Za tablicą pamiątkową ustawione zostały 2 drewniane krzyże – jeden z nich upamiętnia brata Bolesława Kuleszę. Uroczystość 29 września w Rudzie była również okazją do wręczenia pośmiertnych krzyży. Aleksander Kulesza został odznaczony Krzyżem WiN, a Bolesław Kulesza – Krzyżem Odrodzenia Polski. Rodzina Aleksandra Kuleszy postanowiła na ręce burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Jerzego Bauera przekazać otrzymane odznaczenia ostrowskiemu Muzeum Dom Rodziny Pileckich, aby służyły upamiętnieniu bohaterskich przodków, dając świadectwo prawdzie w szerszym wymiarze, a nie zamknięte w „rodzinnej szufladzie”.

W uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej uczestniczyła liczna, bo kilkusetosobowa grupa gości, mieszkańców i młodzieży okolicznych szkół. Niezwykle pięknie prezentowała się warta honorowa pod tablicą, młodzieżowy oddział mundurowy, harcerze z 21 drużyny harcerskiej „Plejady” w Ostrowi Mazowieckiej i poczty sztandarowe. Przybyli również: przedstawiciele władz z senatorem Robertem Mamątowem na czele, Jan Sroka – z Rady Urzędu ds. Kombatantów, wicestarosta powiatu ostrowskiego Urszula Wołosiewicz, burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer, z-ca burmistrza Wyszkowa Aneta Kowalewska, wójt Wąsewa Rafał Kowalczyk oraz rodzina A. Kuleszy. Z wielkim szacunkiem witani byli przedstawiciele Związku Wolność i Niezawisłość m.in. płk Waldemar Kruszyński, Ministerstwa Ochrony Środowiska ppłk Zbigniew Zieliński oraz Mieczysław Orzeł, Dariusz Gołaszewski z IPN, dyrektor Jerzy Kurstak z Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, delegacja Związku Piłsudczyków z Ostrowi Mazowieckiej, ppłk Jerzy Trojanowski, przedstawiciele służb mundurowych straży i policji oraz Nadleśnictwa Piotr Uścian – Szaciłowski oraz Wojciech Kwiatkowski.

Uroczystość miała oprawę wojskową przygotowaną przez żołnierzy 22. Ośrodka Kartograficznego w Komorowie. Odczytano Apel Pamięci i uhonorowano poległych salwą honorową. Ostatnim punktem uroczystości była rekonstrukcja wydarzeń sprzed 70 lat, przygotowana przez Dariusza Gałaszewskiego z IPN, a wykonana przez grupę rekonstrukcyjną: Zgrupowanie Radosław grało patrol WiN kpr. Dariusza Kieliszka „Ponurego”, a Zgrupowanie Operacyjne – wojska KBW. Inscenizacja polegała na pokazaniu akcji z ulotkami, które polscy partyzanci rozdawali mieszkańcom w odpowiedzi na sowiecką propagandę, a następnie na przedstawieniu potyczki z wojskami KBW, która tragicznie zakończyła się dla żołnierzy WiN.

tekst: Janina Czerwińska KW
zdjęcia: Muzeum Dom Rodziny Pileckich