-A +A
24.11.2014
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w „Czwórce”

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym ,

Że dziecko to także człowiek ,

tyle, że jeszcze mały...

Dnia 20 listopada przypada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - jego ustanowienie miało na celu przede wszystkim propagowanie praw dziecka, ale także edukację w tym zakresie. Idea zrodziła się z przekonania, że najmłodsi powinni być otoczeni szczególną opieką w zakresie prawnym ze względu na to, że sami często nie potrafią się jeszcze bronić i walczyć o swoje prawa.

Właśnie tego dnia w ostrowskiej „Czwórce”  obchodzono Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W Polsce Konwencja obowiązuje od 7 lipca 1991r. Uchwałę w tej sprawie  7 listopada tego roku podjął Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie w ,,Czwórce” rozpoczęło się  piosenką Andrzeja Sikorowskiego  pt. ,,List do świata”. Następnie Pani dyrektor Dorota Pasztaleniec odczytała fragment listu Minister Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka  wystosowanego specjalnie do dzieci na ten dzień . Po raz pierwszy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, myślę, że na stałe wpisze się on w kalendarz naszych uroczystości szkolnych  –powiedziała pani dyrektor. Następnie wszyscy uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną pt. ,,Znam swoje prawa”, w której  zapoznano  wszystkich z Konwencją Praw Dziecka. Całe spotkanie prowadziły uczennice z gimnazjum: A. Kruk, M. Drużyńska, K. Chlebuś i K. Zadrożna. Prowadzące przedstawiły krótką historię praw dziecka oraz omówiły podstawowe prawa dziecka zawarte w Konwencji Praw Dziecka. Starsze koleżanki  przypomniały również wszystkim zgromadzonym  prawa ucznia zawarte w Statucie Szkoły. Na zakończenie przypomniały, że oprócz praw dzieci mają też obowiązki, o których także muszą pamiętać.

Polska była  inicjatorem i współtwórcą najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka. Dokument ten do dzisiaj nazywany jest Światową Konstytucją Praw Dziecka. W szkole można oglądać wystawę  prac rysunkowych pt ,,Prawa dziecka w oczach najmłodszych”, którą przygotowali  nasi uczniowie. Całość przebiegała pod kierunkiem nauczycieli: J. Borawskiej i A. Grabowskiej. (Anna Grabowska)

 

Na moim podwórzu jest ściana łaciata
na ścianie tej dzieci list piszą do świata
ogromny zbiorowy list
w tym liście są żale i skargi dziecięce
pisane niedbale bazgrane na prędce
gdy z okien nie patrzy nikt
ref. Gdyby te listy czytał świat
to pewnie by się zmienił
a mędrcy mądrzy że aż strach
milczeli zawstydzeni ....

                                   Fragment  piosenki A. Sikorowskiego


                                              

Najbliższe wydarzenia

26
Września
od 26.09 do 27.09
26
Września
godz. 14:00
27
Września
godz. 12:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00
23
Listopada
godz. 10:00
14
Grudnia
godz. 10:00

Mapa Miasta