-A +A
02.12.2019
Organizacje pozarządowe: otwarty konkurs ofert
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2020 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w zakładce: Miasto i Mieszkańcy - Organizacje pozarządowe - Ogłoszenia