-A +A
18.12.2020
Organizacje pozarządowe: otwarty konkurs ofert
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2021 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.
Szczegóły w załącznikach.