-A +A
29.12.2017
Ostrów Mazowiecka: „Masz wpływ – wybierz marzenia nie ryzyko”

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka włączył się w ogólnopolską kampanię społeczną „MASZ WPŁYW – WYBIERZ MARZENIA NIE RYZYKO”. Jest ona realizowana przez Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie i adresowana do sprzedawców napojów alkoholowych, dotycząca zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem akcji jest zwrócenie społeczeństwu uwagi na absolutny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim. Autorzy kampanii zachęcają też do reakcji świadków zdarzeń, w których zakaz ten nie jest przestrzegany.

Za pośrednictwem Urzędu Miasta właściciele sklepów funkcjonujących na terenie Ostrowi Mazowieckiej otrzymali pakiety edukacyjne (zawierające plakaty, naklejki, ulotki) z prośbą o ich ekspozycję w swoich placówkach. Dodatkowo Urząd Miasta zorganizuje szkolenie dla właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych. (Dorota Ambroziak, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej)