-A +A
03.02.2015
Ostrów Mazowiecka Przyjazną Gminą 2014

Miasto Ostrów Mazowiecka zostało laureatem prestiżowego konkursu organizowanego przez Forum Biznesu, dodatku do Dziennika Gazeta Prawna pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zdobycie przez Ostrów Mazowiecką tytułu „Przyjazna Gmina 2014” informuje potencjalnych inwestorów o sprzyjających warunkach, jakie Miasto może im zapewnić i staje się zarazem „Liderem Samorządności”. Ostrowski samorząd, wyróżniony wśród zgłoszonych miast i gmin z całej Polski, stawia na ścisłą współpracę na poziomie partnerstwa publiczno-prywatnego, zwłaszcza w trójkącie biznes-nauka-samorząd, racjonalne inwestowanie, działania promocyjne oraz zwiększenie funkcjonalności Ratusza, by poprawić, jakość obsługi interesantów.

Program „Przyjazna Gmina” ma na celu wyłonienie najlepszych Gmin w Polsce oraz wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym, a także promocję Gminy przyjaznej inwestorom, mieszkańcom i turystom.

Kapituła konkursowa w ocenie brała pod uwagę  gminne i prywatne tereny inwestycyjne, inwestycje własne gminy (w tym proekologiczne), planowanie rozwoju gminy, projekty przedsięwzięć, promocja inwestycyjna i gospodarcza, skuteczność działań promocyjnych, walory przyrodnicze, geograficzne, tradycje gospodarcze, kapitał ludzki, struktury gospodarcze, organizacje przedsiębiorców, fundacje, stowarzyszenia i inicjatywy obywatelskie, instytucje kultury i edukacji, zagospodarowanie budżetu, dostosowanie instytucji do potrzeb osób niepełnosprawnych, nagrody i wyróżnienia. (PM)

przyjazna gmina 2014