-A +A
23.03.2018
Ostrów Mazowiecka w programie „Za życiem”

14 marca 2018 roku w Warszawie miała miejsce ogólnopolska konferencja, której tematem było podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W konferencji, która odbyła się w Polskim Komitecie Olimpijskim, udział wzięła kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Anna Katarzyna Kolasińska oraz terapeuta ŚDS Iwona Krajewska.

Wszystkich obecnych przywitał i otworzył konferencję Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja składała się z trzech części. W pierwszej wystąpiła Przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło, która mówiła o polityce rządu wobec osób niepełnosprawnych, a także Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, która przedstawiła priorytetowe działania Ministerstwa w zakresie polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Druga część konferencji składała się z wystąpień prelegentów, którzy mówili o wsparciu osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, a także o osobach z autyzmem.

Część trzecia składała się z podsumowania i wniosków oraz wdrażania programu „Za życiem”, z którego skorzystała też Ostrów Mazowiecka. W mieście utworzono Mieszkanie Chronione, a Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dodatkowe dotacje na osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Tekst: Anna Katarzyna Kolasińska, kierownik ŚDS